yang dimaksud dengan jalan raya adalah

Yang dimaksud dengan jalan raya, adalah…

A.jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain
B.jalan alternatif yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain
C.jalan menyilang yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain
D.jalan perempatan yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain

jawaban

A. jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain