wong adol krambil dikepruki

Cangkriman “wong adol krambil dikepruki” batangane apa ? please jawab

jawaban

kelas : V SD
mapel : Bahasa Daerah
kategori : cangkriman
kata kunci : wong adol krambil dikepruki

Pembahasan :

cangkriman yoiku ucapan utawa unen-unen kang kedah dibatang (butuhakeh batangan)

tuladha cangkriman:

mbok’e dielus-elus, anak’e dipidak-pidak
batangane : anda

ciblok’e nang ndisor, seng didolek’i seng nduwur
batangane : genteng bocor

pitik walik saba kebon
batangane : nanas

sego sak kepel dirubung tinggi
batangane : salak

wong adol tempe di bunteli
batangane : tempene seng di bunteli wong adol tempe

sego sak kepel dirubung semut
batangane : onde-onde

wong adol krambil dikepruk’i
batangan : krambile seng dikepruki wong adol krambil