Upama nilik kana wangunna,guguritan teh kaasup kana?

Upama nilik kana wangunna,guguritan teh kaasup kana?

  1. puisi
  2. prosa
  3. esey
  4. drama
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. puisi.

Dilansir dari Ensiklopedia, upama nilik kana wangunna,guguritan teh kaasup kana puisi.