Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama?

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama?

  1. Presiden
  2. MA
  3. MPR
  4. MK
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. Presiden

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat dengan persetujuan bersama presiden.