tema proposal peningkatan minat baca para pelajar

Tema proposal: Peningkatan Minat Baca Para Pelajar. Rumusan masalah yang tepat sesuai dengan tema tersebut adalah?

  1. Untuk apa masalah minat baca para pelajar dibahas?
  2. Berapa banyak pelajar yang memiliki masalah dalam membaca?
  3. Bagaimana upaya meningkatkan minat baca di kalangan pelajar?
  4. Berapa orang yang diperlukan di dalam meningkatkan minat baca para pelajar?
  5. Apa yang dimaksud dengan minat membaca di kalangan pelajar?

Jawaban: C. Bagaimana upaya meningkatkan minat baca di kalangan pelajar?.

Dilansir dari Ensiklopedia, tema proposal: peningkatan minat baca para pelajar. rumusan masalah yang tepat sesuai dengan tema tersebut adalah bagaimana upaya meningkatkan minat baca di kalangan pelajar?.