soal huruf hijaiyah untuk tk

soal huruf hijaiyah untuk tk

 

soal huruf hijaiyah untuk tk
Source: www.liveworksheets.com

huruf hijaiyah ada 28.

penjelasan: diantaranya yaitu: alif(ا) ,ba’ ( ب ) , ta (ت), tsa(ث), jim ( ج), ha(ح), kho(خ),dal (د), dzal(ذ) , ra’ (ر),zai'(ز), sin (س), syin(ش), shad(ص), tha’ (ط), zho(ظ), ain(ع), ghin(غ), fa'(ف), qaf(ق), kaf(ك) , lam(ل), mim(م) nun(ن) wawu(و), ha(ه), lam alif(لا) hamzah(ء), ya'(ي).

semoga membantu^^