Pokok pikiran ketiga dalam pembukaan UUD NRI 1945?

Pokok pikiran ketiga dalam pembukaan UUD NRI 1945?

  1. negara keadilan
  2. negara kesejahteraan
  3. negara persatuan
  4. negara berketuhanan
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. negara berketuhanan

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pokok pikiran ketiga dalam pembukaan uud nri 1945 negara berketuhanan.