pawarta yaiku

pawarta yaiku

Pawarta Berita ) yaiku teks kang wujude laporan ngenani kedadeyan kang dumadi

atau dalam bahasa Indonesia berarti teks yang berwujud laporan mengenai kejadian yang terjadi

 

Pembahasan :

Teks pawarta iku kelebu teks informasi. Wujude pawarta iku ana 2 yaiku pawarta lisan lan pawarta tulisan

Nalika nyusun pawarta kudu nganggo pedoman ngenani : apa, sapa, kapan, nyapa, ana ngendi, lan kepriye

 

Kang kudu digatekake nalika nulis pawarta yaiku :

  • Dumadine kedadeyan ditulis kanthi runtut
  • Diandharake kanthi singkat, padet, lan jelas
  • Kedadeyane narik kawigaten, lan awujud fakta

 

Sing kudu digatekake nalika maca pawarta antarane yaiku :

  • Intonasi : Endhek dhuwure swara sajroning maca pawarta
  • Tempo : Alon cepete anggone maca pawarta
  • Vokal : Pengucapane tembung lan ukara
  • Volume : Banter lan lirihe swara
  • Jeda : Tanda pamaca kaya koma ( , ) lan titik ( . )