nggegirisi tegese

nggegirisi tegese

jawaban

ngeri;medeni tp tergantung kalimatnya

Penjelasan

» Tuladha ukara :

  1. Perang Baratayuda tambah dina ora rampung, ananging tansaya sengit lan nggegirisi.
  2. Nyebare pageblug Corona bisa nggegirisi manungsa ing donya.
  3. Covid 19 iki virus sing banget nggegirisi lan durung ana vaksine.
  4. Doni nesu banget banjur malih rupa nggegirisi.
  5. Listrik iku bisane murup kanthi tenaga kang nggegirisi banget, yaiku disel arane PLTD, banyu arane PLTA, lan uap arane PLTU.
  6. Wektu-wektu iki kahanan ing tengahing masyarakat sangsaya nggegirisi amarga akeh maling.
  7. Kadadeyan alam kang paling nggegirisi kang dumadi ing Aceh yaiku tsunami.