Naon hartina paribasa cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok?

Naon hartina paribasa cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok?

  1. Sombong ku barang meunang nginjeum ti batur
  2. Sanés sok bade ngajaran, sanés sok guminter ogé
  3. Ari ku leukeun mah, laun-laun jadi bisa
  4. Ménta dihampura bisi aya ucapan anu teu merenah kadéngéna
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: C. Ari ku leukeun mah, laun-laun jadi bisa.

Dilansir dari Ensiklopedia, naon hartina paribasa cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok Ari ku leukeun mah, laun-laun jadi bisa.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Sombong ku barang meunang nginjeum ti batur adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. Sanés sok bade ngajaran, sanés sok guminter ogé adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban C. Ari ku leukeun mah, laun-laun jadi bisa adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban D. Ménta dihampura bisi aya ucapan anu teu merenah kadéngéna adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah C. Ari ku leukeun mah, laun-laun jadi bisa.