naon bedana sajak jeung guguritan

Naon bedana sajak jeung guguritan? ​

jawaban

Jawaban:lamun sajak mh Wangun puisi anu henteu kaiket kuguru lagu Jeung guru wilangan.sedengken guguritan mah Wangun puisi anu kaiket kuguru lagu Jeung wilangan anu Aya dinu pupuh

 

Penjelasan:beda iketannana