naon ari pupujian teh

Naon ari hartina pupujian teh

a) Carita basa sunda

b) Pupujian anu dilagukeun

c) Puisi buhun nu eusina nyaoko kana ajaran agama islam

d) Puisi basa sunda

Jawaban: C