Nama-Nama Al-Quran Beserta Dalilnya

Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran mengandung berbagai macam nama-nama bagi Allah SWT. Nama-nama ini digunakan untuk mengenang dan memuji Allah SWT. Berikut adalah nama-nama Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran dan dalilnya.

1. Al-Quddus

Al-Quddus adalah salah satu nama Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran. Nama ini bermakna yang Maha Suci. Dalilnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: “Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah Yang Maha Suci, (yaitu) Al-Quddus, Yang Maha Mengagungkan (QS. Al-Hashr: 23-24).

2. As-Salam

As-Salam adalah salah satu nama Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran. Nama ini bermakna yang Maha Memberi Kesejahteraan. Dalilnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: “Dialah Allah, di atas Nya (tidak ada Tuhan) lain, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dia-lah yang menurunkan kepada kamu Al-Kitab dengan kebenaran; dan Dia-lah Yang menurunkan As-Salam (yaitu) kitab yang memberi kesejahteraan (QS. Al-An’am: 163).

3. Al-Muhaimin

Al-Muhaimin adalah salah satu nama Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran. Nama ini bermakna yang Maha Menguasai atau Maha Memelihara. Dalilnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: “Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dia-lah yang menjadikan matahari dan bulan bertasbih (mengagungkanNya). Masing-masing mereka beredar sampai ke suatu waktu yang ditentukan. Dialah Al-Muhaimin, Yang Maha Memelihara (QS. Al-Furqan: 62).

4. Al-Mannan

Al-Mannan adalah salah satu nama Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran. Nama ini bermakna yang Maha Pemberi Karunia. Dalilnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: “Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah Yang Maha Memberi Karunia (yaitu) Al-Mannan (QS. Al-Hashr: 24).

5. Ar-Rahman

Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran. Nama ini bermakna yang Maha Pengasih. Dalilnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: “Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (yaitu) Ar-Rahman (QS. Al-Hashr: 24).

6. Al-Ghafur

Al-Ghafur adalah salah satu nama Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran. Nama ini bermakna yang Maha Pengampun. Dalilnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: “Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (yaitu) Al-Ghafur (QS. Al-Hashr: 24).

7. Al-Qawi

Al-Qawi adalah salah satu nama Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran. Nama ini bermakna yang Maha Kuat. Dalilnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: “Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Kuat lagi Maha Bijaksana. Dialah Yang Maha Kaya (yaitu) Al-Qawi (QS. Al-Hashr: 24).

8. Al-Hafiz

Al-Hafiz adalah salah satu nama Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran. Nama ini bermakna yang Maha Memelihara. Dalilnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: “Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Memelihara lagi Maha Mengawasi (yaitu) Al-Hafiz (QS. Al-Hashr: 24).

9. Al-Aziz

Al-Aziz adalah salah satu nama Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran. Nama ini bermakna yang Maha Perkasa. Dalilnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: “Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang Maha Menghukum (yaitu) Al-Aziz (QS. Al-Hashr: 24).

10. Al-Kabir

Al-Kabir adalah salah satu nama Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran. Nama ini bermakna yang Maha Besar. Dalilnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: “Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Besar lagi Maha Bijaksana. Dialah yang Maha Berkuasa (yaitu) Al-Kabir (QS. Al-Hashr: 24).

Kesimpulan

Nama-nama Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran merupakan pengingat kepada kita akan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Dengan mengingat nama-nama Allah SWT ini, kita diingatkan akan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga harapannya agar kita mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.