Mujahadah an nafs adalah?

Mujahadah an nafs adalah?

  1. berjihad dengan senjata
  2. berjihad dengan akal dan ilmu pengetahuan
  3. berjihad melawan hawa nafsu
  4. berjihad melawan kemiskinan dan kebodohan
  5. berjihad melawan kemaksiatan

Jawaban: C. berjihad melawan hawa nafsu

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, mujahadah an nafs adalah berjihad melawan hawa nafsu.