kepala iklan berfungsi untuk

Kepala iklan berfungsi untuk…..

A.menggambarkan isi
B.menyampaikan isi
C.menjual produk
D.menarik perhatian pembaca

jawaban

Jawaban:

1.d menarik perhatian pembaca