Kedua tangan yang memegang bola dalam keadaan melayang adalah cara melakukan?

Kedua tangan yang memegang bola dalam keadaan melayang adalah cara melakukan?

  1. a. set shoot
  2. b. lay up shoot
  3. c. overhead pass
  4. d. jump shoot
  5. e. bloking

Jawaban: C. c. overhead pass

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kedua tangan yang memegang bola dalam keadaan melayang adalah cara melakukan c. overhead pass.