gatra yaiku

gatra yaiku

jawab

Apa sing dimaksud karo guru gatra guru wilangan lan guru lagu?

Jawaban

Pendahuluan

Tembang Macapat iku salah sawijining kabudayan asli tlatah Jawa. Tembang Macapat iki kadiri saka 11 Metrum, antarane Mijil, Maskumambang, Kinanthi, Sinom, Asmarandhana, Gambung, Dhandhanggula, Durma, Panggkur, Megatruh, lan Pucung.

 

Pembahasan

Saben metrum ing tembang Macapat iku, miduweni paugeran. Paugeran-Paugeran ing tembang macapat iku ana 3 cacahe, ana guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu.

GURU GATRA

Guru Gatra yaiku cacahing utawi jumlahing gatra ing tembang macapat (yaitu jumlah baris dalam lagu macapat).

GURU WILANGAN

Guru Wilangan yaiku cacahing wanda ing saben sagatra (yaitu jumlahnya suku kata pada setiap baris).

GURU LAGU

Guru Lagu yaiku tibaning swara ing saben pungkasaning gatra (yaitu jatuhnya suara vokal di setiap akhir baris).

Kesimpulan

Tegese Guru Gatra, Guru Wilangan, lan Guru Lagu, antarane :

  1. Guru Gatra yaiku cacahing utawi jumlahing gatra ing tembang macapat.
  2. Guru Wilangan yaiku cacahing wanda ing saben sagatra.
  3. Guru Lagu yaiku tibaning swara ing saben pungkasaning gatra.