contoh puisi bali anyar

contoh puisi bali anyar

 

pulo bali
iriki titiang nglanguan manah
ngilangang manah sebet
nuut saking doh jagat
anake nglanguan kayun
iriki ring jagat siu pura
jagate sane asri
sane kaloktah dura negarane
puniki ring pulo bali