contoh pacelathon

Contoh pacelathon bahasa jawa pamit bapak / ibu arep mangkat sekolah

jawaban

kula : pak,,! buk…! kula badhe mangkat sekolah…
bapak : ya kana le,, ngati – ati..
kula : nggih pak…
ibu : wes duwe sangu durung le?
kula : dereng bu…
ibu : iki sangune..
kula : nggih.. assalamu’alaikum. (salam kalih bapak lan ibu)
bapak & ibu : wa’alaikum salam