cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas

Cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas ….

a. monyet jeung kuya
b. ucing jeung dog
c. peucang jeung buhaya
d. sendok jeung garpu​

jawaban

b.

Penjelasan:

ucing jeung dog

maap kalo salah