Bagaimanakah nabi Muhamad Saw dalam memutuskan perkara Hajar aswad

Bagaimanakah nabi Muhamad Saw dalam memutuskan perkara Hajar aswad

Jawaban:

Nabi Muhamad Saw dalam memutuskan perkara Hajar aswad dengan cara meletakkan harul aswad diatas rida’ beliau dan menyuruh setiap perwakilan suku untuk memegang setiap sudut kain rida’ rasulullah, sehingga semua mendapat bagian dalam peletakan hajar aswad.