apa wae ancase nulis iklan

apa wae ancase nulis iklan

jawaban

Ancase nulis iklan :

  • nggunaake alat arupa media massa.
  • kudu jelas apa sing bakal diinormasikake.
  • Nduweni sifat menehi informasi marang khalayak.
  • Nduweni tujuan kanggo ngentokno audiens seakeh akehe.