semangat sumpah pemuda sebaiknya dilaksanakan oleh

Semangat Sumpah Pemuda sebaiknya dilaksanakan oleh ….
a. masyarakat di satu daerah
b. para pemuda Indonesia
c. para pelajar
d. seluruh rakyat Indonesia

Jawaban: D