sebutkan jenis-jenis irama musik yang dapat mengiringi senam irama

sebutkan jenis-jenis irama musik yang dapat mengiringi senam irama

Berikut ini beberapa macam yang dapat mengiringi senam irama, yang mana di antaranya ialah:

 • Tepuk tangan
 • Ketukan
 • Lagu atau musik

 

Pembahasan

Senam irama atau yang sering kita sebut juga dengan senam ritmik ialah suatu jenis olahraga yang dilakukan dengan melakukan gerakan-gerakan dari anggota tubuh dengan bantuan iringan musik atau irama lagu yang dilakukan secara bersamaan.

Berikut ini beberapa Unsur- unusur pada senam irama, yang mana di antaranya ialah:

 • Unsur kekuatan
 • Unsur ketrampilan
 • Unsur keluwesan
 • Unsur keseimbangan
 • Unsur ketepatan
 • Unsur keindahan
 • Unsur kelenturan

 

Berikut ini beberapa Prinsip pada olahraga senam irama, yang mana di antaranya ialah:

 • Irama
 • Fleksibilitas gerakan tubuh
 • Kontinuitas gerakan tubuh

 

Berikut ini beberapa Jenis- jenis dari senam irama, yang mana di antaranya ialah:

 • Individu atau perorangan
 • Kelompok

Berikut ini beberapa Macam langkah dalam Senam Irama, yang mana di antaranya ialah:

 • Langkah Silang atau Kruispas.
 • Langkah Depan atau Galoppas.
 • Langkah Biasa atau Looppas.
 • Langkah Rapat atau By Trekpas.
 • Langkah keseimbangan atau Balanspas.
 • Langkah Lingkar atau Huppelpas.
 • Langkah Samping atau Zijpas.
 • Langkah Putar Silang atau Draipas.
 • Langkah Tiga atau Wallpas.
 • Langkah Ganti atau Wisselpas.
 • Langkah Pantul atau Kaatpas.