Nama Panjang Bayi Perempuan Menurut Al Quran

Nama adalah sebuat identitas yang penting dalam kehidupan seseorang. Sebagaimana juga dalam agama Islam, kita disarankan untuk menamai anak-anak kita dengan nama-nama yang berkaitan dengan Islam. Ada banyak nama-nama yang disebutkan dalam Al Qur’an dan Sunnah yang dapat digunakan untuk memberi nama anak-anak perempuan.

Mengutip dari Al Quran, berikut adalah beberapa nama panjang yang dapat dipilih untuk bayi perempuan anda:

Maryam (Mary) adalah nama paling populer di antara para ibu yang memilih untuk memberi nama bayi perempuan mereka menurut Al Quran. Nama ini berasal dari surat Al Imran ayat 42 yang berbunyi: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu bergantung kepada mereka dan Ia menciptakan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Nama ini juga ditemukan dalam surat Al Maryam ayat 16, yang berbunyi: “Dan ingatlah, ketika ibu Maryam menyuruh (pergi) Maryam, lalu ia datang kepada ibu-ibu (di masjid).”

Fatimah adalah nama lain yang dapat dipilih untuk bayi perempuan anda. Nama ini berasal dari surat Al-Qasas ayat 28, yang berbunyi: “Dan kepadamu Kami wahyukan (memperkenalkan) Musa dengan berita gembira yaitu, sesungguhnya telah Kami mengadakan keturunanmu, yakni Fatimah.”

Khadijah adalah nama lain yang dapat dipilih untuk bayi perempuan anda. Nama ini berasal dari surat Al-Qasas ayat 28, yang berbunyi: “Dan kepadamu Kami wahyukan (memperkenalkan) Musa dengan berita gembira yaitu, sesungguhnya telah Kami mengadakan keturunanmu, yakni Khadijah.”

Nama Aisha juga dapat dipilih untuk bayi perempuan anda. Nama ini berasal dari surat Al-Ankabut ayat 11, yang berbunyi: “Dan Kami tegakkan Aisha di sisi Musa sebagai ibu bagi orang-orang yang benar-benar bersabar.”

Nama lain yang dapat dipilih adalah Hafsah. Nama ini berasal dari surat Al-Qasas ayat 28, yang berbunyi: “Dan kepadamu Kami wahyukan (memperkenalkan) Musa dengan berita gembira yaitu, sesungguhnya telah Kami mengadakan keturunanmu, yakni Hafsah.”

Nama Zainab juga dapat dipilih untuk bayi perempuan anda. Nama ini berasal dari surat Al-Qasas ayat 28, yang berbunyi: “Dan kepadamu Kami wahyukan (memperkenalkan) Musa dengan berita gembira yaitu, sesungguhnya telah Kami mengadakan keturunanmu, yakni Zainab.”

Nama lain yang dapat dipilih adalah Ruqayyah. Nama ini berasal dari surat Al-Qasas ayat 28, yang berbunyi: “Dan kepadamu Kami wahyukan (memperkenalkan) Musa dengan berita gembira yaitu, sesungguhnya telah Kami mengadakan keturunanmu, yakni Ruqayyah.”

Nama Ummu Kultsum juga dapat dipilih untuk bayi perempuan anda. Nama ini berasal dari surat Al-Qasas ayat 28, yang berbunyi: “Dan kepadamu Kami wahyukan (memperkenalkan) Musa dengan berita gembira yaitu, sesungguhnya telah Kami mengadakan keturunanmu, yakni Ummu Kultsum.”

Kesimpulan

Nama-nama bayi perempuan yang disebutkan di atas adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Anda dapat memilih salah satu dari nama-nama tersebut atau bahkan menggabungkan dua nama untuk memberi nama bayi perempuan anda. Namun, pastikan bahwa nama yang anda pilih tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan mencerminkan kemuliaan dan kemampuan anda. Semoga Allah memudahkan anda dalam memilih nama yang terbaik untuk bayi perempuan anda.