Nama nama nabi dan tugasnya

Berikut Ini adalah Jawaban Soal Pelajaran Tentang Nama nama nabi dan tugasnya

1. Nabi Adam AS
Nabi Adam mempunyai tugas menjaga bumi agar terhindar dari kerakusan manusia. Jadi tugas nabi adam selain itu ialah melahirkan generasi yang mampu mengemban amanah untuk kelangsungan hidup anak cucunya.
2. Nabi Idris AS
Tugasnya menyampaikan risalah kepada kaumnya bani Qabil dan memfisi.
3. Nabi Nuh AS
Nabi Nuh ditugas untuk memberikan pencerahan kepada kaumnya yang pada waktu itu menyembah berhala. Kadang-kadang mereka namakan berhala mereka dengan nama ” Wadd ” dan ” Suwa ” kadangkala ” Yaguts ” dan bila sudah bosan digantinya dengan nama ” Yatuq ” dan ” Nasr “.
4. Nabi Hud AS
Nabi hud diutus oleh Allah untuk membimbing kaumnya yang bernama Tsamud, Shada, dan Al Haba. Mereka adalah penyembah berhala dan pelaku kemaksiatan yang keterlaluan. Akan tetapi hanya sebagian yang mengikutinya, sehingga Allah mengadabnya kecuali para pengikut nabi Hud.
5. Nabi Shaleh AS
Membuat Kaum Tsamud berhenti menyembah berhala dan menyembah Tuhan yang hakiki, Allah swt. Selain itu ia juga membelah batu menjadi unta agar bermanfaat bagi kaum tsamud. Tentu hal tersebut atas izin Allah.
6. Nabi Ibrahin AS
tugasnya ialah menghancurkan berhala-berhala raja Namrud dan mengislamkan pengikut raja Namrud. Ia menunjukkan ketahuidan Allah kepada mereka. Di samping itu ia mendirikan Ka’bah di dekat telaga Zamzam. Hal itu diberitahukan kepada anaknya Ismail. Maka keduanya sepakat untuk membangun rumah Allah yang akan digunakan untuk beribadah.
7. Nabi Luth AS
Menyadarkan Kaum Sadum yang tersesat. Pada waktu itu kaum nabi Tuth menyukai sesama laki-laki dan tidak senang kepada perempuan. Usaha nabi Tuth tersebut hanya diikuti oleh sebagian keluarganya. Karena sedikit yang mengikutinya, akhirnya nabi Luth memohon kepada Allah agar menghancurkan kaum yang tidak mengikutinya.
8. Nabi Ismail AS
9. Nabi Ishaq AS
10. Nabi Yaqub AS
11. Nabi Yusuf AS
12. Nabi Ayub AS
13. Nabi Zulkifli AS
14. Nabi Syu’aib AS
15. Nabi Yunus AS
16. Nabi Musa AS
17. Nabi Harun AS
18. Nabi Daun AS
19. Nabi Sulaiman AS
20. Nabi Ilyas AS
21. Nabi Ilyasa AS
22. Nabi Zakaria AS
23. Nabi Yahya AS
24. Nabi Isa AS
25. Nabi Muhammad SAW
Tugasnya ialah menyampaikan ajaran yang ada dalam Qur’an dan mengislamkan orang-orang Nasrani di mekkah. Selain itu Nabi juga bertugas mengangkat derajat para wanita, budak yang pada waktu itu dimarjinalkan.

Demikianlah Jawaban Soal Sekolah Tentang Nama nama nabi dan tugasnya Semoga Membantu.