fungsi instrumen balungan dalam seni gamelan adalah

Fungsi instrumen balungan dalam seni gamelan adalah….

a. penjaga kestabilan tempo
b. pembawa melodi pokok
c. pelengkap lagu
d. pengatur irama
e. pengatur perubahan tempo

Jawaban: b

Dilansir dari Ensiklopedia , Fungsi instrumen balungan dalam seni gamelan adalah….b. pembawa melodi pokok