Dongeng teh kaasup karya balarea lantaran

Berikut Ini adalah Jawaban Soal Sekolah Tentang Dongeng teh kaasup karya balarea lantaran

Dongeng teh kaasup karya balera / milik bersama, lantaran dongeng sumebarna sacara lisan atawa tatalepa jeung anu ngarang dongeng biasana henteu jelas atawa anonim. Kusabab dongeng sumebarna tatalepa jeung anu ngarangna anonim, hiji dongeng anu sarua sok miboga versi anu beda-beda di sawatara daerah sarta henteu aya jalma anu bisa ngaku salaku anu ngarngna kana eta dongeng, kukituna dongeng sok disebut karya balarea.  

Pembahasan

Dongeng teh kaasup kana karya sastra dina wangun lancaran atawa prosa. Aya dua rupa prosa nyaeta prosa buhun jeung prosa modern. Anu kaasup kana prosa buhun nyaeta saperti dongeng jeung carita wayang. Sedengkeun anu kaasup kana prosa modern nyaeta saperti novel jeung carita pondok atawa carpon. Ciri anu khas tina dongeng nyaeta eusi caritana anu sok pamohalan atawa henteu asup kana akal. Tapi, kusabab eusi caritana pamohalan dongeng sok dipikaresep ku barudak.  

Pelajari lebih lanjut

__________

Detil Jawaban

Kelas : VII

Mapel : Bahasa Sunda – Dongeng

Bab : 5

Kode : 7.13.5

Kata Kunci : Dongeng teh kaasup karya balera

Demikianlah Jawaban Soal Pelajaran Tentang Dongeng teh kaasup karya balarea lantaran Semoga Membantu.